obchodní podmínky

prodej autodílů eshop

široký sortiment autodílů a doplňků pro osobní i nákladní automobily

spolupráce

obchodní podmínky

Provozovatel

Autodíly Roman Tomeš
areál Energie - báňská a stavební a.s.
(naproti Mitsubishi)
bývalé Doly Slaný
Politických vězňů 1337
27401 Slaný
IČ: 71406158 DIČ: CZ6301261065

Všeobecné podmínky pro zapůjčení předmětu

 1. Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
 2. Zákazník při zapůjčení předmětu předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz,řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list apod.)
 3. Zákazník zaplatí za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 4. Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za zapůjčený předmět uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 5. Při zapůjčení předmětu zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu, nejpozději však dvě hodiny před koncem pracovní doby.
 7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
 8. V případě, že zákazník zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výší 100% příplatku půjčovného dle platného ceníku za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 9. Zákazník vrací předmět zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného předmětu je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 120,-Kč bez DPH na náklady vyčištění předmětu.
 10. Vypůjčit i vrátit předmět lze i mimo pracovní dobu, a to pouze ve vyjímečném případě po předchozí domluvě.
 11. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení předmětu, nebo vrátí předmět před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 12. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení předmětu v plné výši.
 13. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.
 14. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.
 15. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného předmětu.
 16. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.